اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی و حوادث پایگاههای اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک (۴۳- ۹۸ )

۳۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۶ کد : ۶۹۷۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۵۶۴

پیرو آگهی مناقصه یک مرحله ای واگذاری خرید خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی و حوادث پایگاههای اورژانس 115؛مندرج در صفحه 4 روزنامه مناقصه مزایده به تاریخ  یکشنبه 24 آذر ماه  1398 شماره 2862 به اطلاع میرساند  : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد نظر مناقصه گذار  به مبلغ 1.811.445.090 ریال کاهش می یابد آگهی مناقصه فوق به شرح این آگهی اصلاح می گردد .  

کلید واژه ها: مناقصه مزایده فوریت های پیش بیمارستانی فراهان


( ۴ )