لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
31دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttps://www.skums.ac.ir
32دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران)http://www.sbmu.ac.ir/
33دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
34دانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.ir
35دانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.ir
36دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.ir
37دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir/
38دانشگاه علوم پزشکی کرجhttp://www.abzums.ir
39دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.ir/
40دانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۴ مورد.