لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
65دانشگاه علوم پزشکی خویمشاهده
64دانشکده علوم پزشکی اسدآبادمشاهده
63دانشگاه علوم پزشکی هوشمندمشاهده
62دانشکده علوم پزشکی بهبهانمشاهده
61دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گنابادمشاهده
60دانشکده علوم پزشکی لارستانhttps://www.larums.ac.ir
59دانشکده علوم پزشکی سرابhttp://www.sarabums.ac.ir
58دانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.ir/
56دانشگاه علوم پزشکی مراغهhttps://www.mrgums.ac.ir/
55دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۴ مورد.